چهارشنبه 2 تیر 1400

 

 

 اینجانب  با آگاهی کامل و پذیرش  شرایط و ضوابط ذیل ،  درخواست ثبت نام و شرکت در طرح سپاس گیتی پسند را دارم.و تعهد می نمایم موارد اعلامی را رعایت نمایم.

 

شرایط عضویت و شرکت در طرح:

·        التزام به  قبول  قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران .

·        دارا بودن حد اقل سن 18 سال تمام

 

تعهدات اعضای طرح سپاس گیتی پسند:

·        اینجانب متعهد میگردم کلیه اطلاعات و مدارک سجلی خود را به صورت صحیح و کامل وارد نموده و مسئولیت عدم ارائه صحیح اطلاعات و نیز مدارک هویتی اعم از حقوقی و کیفری متوجه اینجانب می باشد . در صورت ارائه اطلاعات غلط یا جعلی ، شرکت می تواند راسا ، عضویت من را تعلیق  ، و همه اسناد و مدارک و حساب ها و اعتبارهای من را تعلیق نموده و اینجانب حق هرگونه ادعا و اعتراض را  از خود ساقط می نمایم .

·        در صورت اثبات گزارش خلاف واقع در هر سطح که منجر به وارد شدن هر خسارتی به شرکت گردد، این شرکت مختار است نسبت به لغو و ضبط کلیه امتیازات و دریافت خسارت از اینجانب اقدامات بایسته را انجام دهد.

·        تکمیل فرم الکترونیکی ثبت نام ، به منزله درخواست متقاضی بوده و اخذ  تقاضای کتبی از متقاضی ضروری نخواهد بود.

·        رسیدگی به در خواست متقاضی و صدور کارت و یا ارائه دستگاه پوز ، منوط به اصالت  سنجی مدارک هویتی ، محل سکونت ، محل کار و شغل وی و موافقت شرکت با درخواست می باشد.

·        هرگونه مشکل فرایندی و ایراد در راستای اجرای طرح سپاس را ، کتبا یا به صورت الکترونیکی به اطلاع دبیرخانه سپاس گیتی پسند رسانده و موارد را، از همین دبیرخانه پیگیری نمایم.

·        بروز هرگونه مشکل مالی در سیستم از هر طرف قابل پیگیری و رفع می باشد لکن تعهد می نمایم در صورت مشاهده هرگونه اختلاف حساب و مغایرتی مراتب را سریعا" به حسابداری فروش طرح سپاس اعلام نمایم .

·        اینجانب دستورالعمل ها و فرایندهای ابلاغی یا اعلامی و آتی الصدور را قبول و خود را ملزم به رعایت آنان می نمایم.

·         اینجانب ، اسناد و مدارک و محاسبات شرکت را به عنوان ، سند فصل الخطاب و ملاک و معیار رفع اختلاف احتمالی در روابط فی مابین و نیز در مراجع قانونی ، قبول و خود را به آن پای بند می نمایم.


متن توافق نامه را قبول دارم
اطلاعات تماس:
اصفهان، صندوق پستی 81465/768 تلفن: 369377 031 داخلی 3685 نمابر: داخلی 3688 پیام کوتاه: 30006062 رایانامه: sepas [at] sgpco.com